Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor § 7.2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Terug naar begin van de pagina