Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 37b

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4.2

  1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel 82a
  2. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel 115
  3. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel 2.6
Terug naar begin van de pagina