Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 2. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 3. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 4. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2e halfjaar 2011
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 1
 13. Besluit SUWI
  Artikel: 3.5
 14. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.26
 15. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 4
 16. Participatiewet
  Artikelen: 7, 10
 17. Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES
  Artikel: 10c
 18. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Artikelen: 2.3.7, 3.3.7, 4.3.7
 19. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 4, 11
 20. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 21. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18
 22. Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
  Artikel: 1
 23. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 29
 24. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 17
 25. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:19, 8:3, 76b
 26. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 38b
 27. Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikel: 3a
 28. Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 2a
 29. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 10
 30. Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
  Artikel: 18a
 31. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 27, 36, 76, 80, 81, 119, 129, 132, 133j, 133k

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4.2

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 115
 3. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.6
Terug naar begin van de pagina