Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 34a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021
 2. Protocol Voorzieningen UWV 2020
 3. Reïntegratiebesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4.2

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 115
 3. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.6
Terug naar begin van de pagina