Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 99

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina