Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 45

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit regels export uitkeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit regels export uitkeringen
    Artikelen: 3a, 9a
  2. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel: 2.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina