Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 7.1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  1. Ziektewet
   Artikel 29f
  2. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
   Artikel 1
  3. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
   Artikelen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
   Artikel 2
  5. Werkloosheidswet
   Artikelen 17a, 42a
  6. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
   Artikelen 1, 3c
  7. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
   Artikel 1
  8. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
   Artikel 13
  9. Wet arbeid en zorg
   Artikel 3:6
  10. Wet kinderopvang
   Artikelen 1.6, 6
  11. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
   Artikelen 1, 102, 13a, 15, 25, 43, 84
  12. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
   Artikel 1
  13. Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
   Artikel 1
  14. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
   Artikel 1
  15. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
   Artikel 1
  16. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
   Artikel 1
  17. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
   Artikel 22
  18. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
   Artikel 1
  19. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
   Artikel 1
Terug naar begin van de pagina