Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 2. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 6, 7
 3. Werkloosheidswet
  Artikel: 27
 4. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 31, 32, 67, 76, 88, 89, 125
 5. Ziektewet
  Artikel: 45

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina