Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 40a, 40b, 98, 98b
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 14
 3. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 8
 4. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 5. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 20, 49b
 7. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 38, 44
 8. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 23, 24a, 35b, 35e
 9. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Artikel: 2
 10. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 629, 658a, 670
 11. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2, 7
 12. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikelen: 1, 3, 6
 13. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
  Artikelen: 3, 7
 14. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
  Artikelen: 4, 8
 15. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 54f, 54g, 104, 105a
 16. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 9
 17. Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet
  Artikel: 2
 18. Werkloosheidswet
  Artikel: 24
 19. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.1
 20. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 46i, 46ka
 21. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 26, 28, 42, 64, 65, 88, 102, 123b
 22. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
  Artikel: XI
 23. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: VII
 24. Ziektewet
  Artikelen: 29b, 39a, 76a, 76b, 76e, 91a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina