Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel 1

paragraaf

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 59
 2. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 3:50, 51
 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 16
Terug naar begin van de pagina