Wet toelating zorginstellingen

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 41

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2016 t/m 01-01-2016 Vervallen 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
07-04-2012 Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144 Alg. 1
01-01-2006 Nieuwe-regeling 20-10-2005 Stb. 2005, 571 27659 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2012/77 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven