Wet toelating zorginstellingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen
    Artikel: 1
  2. Uitvoeringsbesluit WTZi
    Artikelen: 8.1, 8.2, 8.3
  3. Wet toelating zorginstellingen
    Artikel: 37

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina