Wet toelating zorginstellingen

Geraadpleegd op 23-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel vervreemding onroerende zaken
  Artikel: 1
 2. Beleidsregels WTZi 2017
  Artikelen: 1, bij artikel 1
 3. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.3
 4. Besluit aanwijzing personen en instanties die het donorregister kunnen inzien of raadplegen
  Artikelen: Enig, 1
 5. Besluit forensische zorg
  Artikel: 3.1
 6. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 126
 7. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
  Artikel: 13
 8. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 57
 9. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 10. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel: 17
 11. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 12. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikelen: 3, 30
 13. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikelen: 3, 30
 14. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 15. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 16. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
  Artikel: 3
 17. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikelen: 1.2, 2.2
 18. Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
  Artikel: 1
 19. Wet inzake bloedvoorziening
  Artikel: 12
 20. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 1
 21. Wet toelating zorginstellingen
  Artikelen: 1, 4, 13, 37
 22. Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
  Artikel: 1
 23. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
  Artikel: IV
 24. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikelen: II, III
 25. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi (derde wijziging)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-04-2006 Wijziging 09-03-2006 Stb. 2006, 152 30245 21-03-2006 Stb. 2006, 153
01-01-2006 Nieuwe-regeling 20-10-2005 Stb. 2005, 571 27659 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Alg. 1

Opmerkingen

 1. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.1)
Naar boven