Wet verplichte beroepspensioenregeling

Geldend van 13-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 148

Informatie geldend op 13-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet verplichte beroepspensioenregeling
    Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Wet verplichte beroepspensioenregeling
    Artikelen 161a, 62
  2. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
    Artikel 32
Terug naar begin van de pagina