Wet verplichte beroepspensioenregeling

Geldend van 13-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 113a

Informatie geldend op 13-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit introductie premiepensioeninstellingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
    Artikelen: 8, 35b
  2. Wet verplichte beroepspensioenregeling
    Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina