Regeling vaststelling Controleprotocol 2005 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

[Regeling vervallen per 18-03-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2019.]
Geldend van 03-11-2005 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 03-11-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina