Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

Geldend van 19-02-2016 t/m 13-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 19-02-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina