Regeling certificaat inburgering oudkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 29-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 08-09-2006.
Geldend van 08-09-2006 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 08-09-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-09-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Intrekking-regeling 05-12-2018 Stcrt. 2018, 69997 2018-0000144973 05-12-2018 Stcrt. 2018, 69997 Alg. 1
09-10-2005 Nieuwe-regeling 07-09-2005 Stcrt. 2005, 195 DDS5360729 07-09-2005 Stcrt. 2005, 195

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven