Instellingsbesluit Agentschap Telecom

Geldend van 11-09-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 5 september 2005, nr. WJZ 5051172, houdende vervanging van het Instellingsbesluit agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat/Divisie Telecom in verband met instelling van het Agentschap Telecom

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 september 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina