Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt van motorbrandstoffen

Geraadpleegd op 03-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 31-07-2005.
Geldend van 31-07-2005 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 31-07-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 31-07-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-07-2005 Nieuwe-regeling 20-07-2005 Stcrt. 2005, 143
rectificatie in
Stcrt. 2005, 150
20-07-2005 Stcrt. 2005, 143
rectificatie in
Stcrt. 2005, 150

Annuleren

Naar boven