Besluit zorgverzekering

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.12

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 6. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 7. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 8. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.1.5
 9. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.10, 2.15a, 2.2, 2.5c
 10. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 11. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 12. Regeling eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 13. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 2.4
 14. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  Artikel: 1
 15. Regeling risicoverevening 2015
  Artikel: 12
 16. Regeling risicoverevening 2016
  Artikel: 12
 17. Regeling risicoverevening 2017
  Artikel: 13
 18. Regeling risicoverevening 2018
  Artikel: 12
 19. Regeling risicoverevening 2019
  Artikel: 12
 20. Regeling risicoverevening 2020
  Artikel: 12
 21. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 1
 22. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 1
 23. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 24. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 1.1
 25. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 26. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina