Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 30-09-2018.
Geldend van 30-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.7a

Informatie geldend op 30-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling risicoverevening 2016
  Artikelen: 5, 6
 2. Regeling risicoverevening 2017
  Artikelen: 5, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 1.2

   Verwijzingen naar § 1

   1. Besluit zorgverzekering
    Artikel 3.11
   2. Regeling risicoverevening 2013
    Artikel 4
   3. Regeling risicoverevening 2018
    Artikel 4

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 30-09-2018)

   Opmerking

   - Geen opmerking -

   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   30-09-2017 Vervallen 14-09-2017 Stb. 2017, 350 14-09-2017 Stb. 2017, 350 Inwtr. 1
   30-09-2016 Wijziging 02-09-2016 Stb. 2016, 328 02-09-2016 Stb. 2016, 328 Alg. 2
   05-12-2015 t/m 30-09-2015 Nieuw 24-11-2015 Stb. 2015, 458 24-11-2015 Stb. 2015, 458 Inwtr. 3

   Opmerkingen

   1. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2018 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2018 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.1)
   2. Artikel II van Stb. 2016/328 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
   3. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2016 wordt toegekend.3)
   Naar boven