Regeling titulatuur hoger onderwijs

Geraadpleegd op 27-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2014.
Geldend van 01-01-2014 t/m 29-08-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2014)

Opmerking

Door Stcrt. 2013/35337 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2014.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Wijziging 11-12-2013 Stcrt. 2013, 35337 528477 11-12-2013 Stcrt. 2013, 35337
14-06-2008 t/m 01-03-2005 Nieuw 26-05-2008 Stcrt. 2008, 111 HO/BS/18435 26-05-2008 Stcrt. 2008, 111
Naar boven