Regeling titulatuur hoger onderwijs

Geraadpleegd op 12-08-2022.
Geldend van 01-01-2014 t/m 29-08-2015

Regeling titulatuur hoger onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap;

Gelet op:

artikel 7.10a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Besluit

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Bijlage Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

In deze bijlage worden voor het hoger beroepsonderwijs per onderdeel van het Centraal register opleidingen hoger onderwijs internationaal herkenbare bachelor- en mastergraden met toevoegingen benoemd.

Het gaat om de volgende onderdelen van het Centraal register opleidingen hoger onderwijs:

  • economie;

  • gedrag en maatschappij;

  • gezondheidzorg;

  • landbouw en natuurlijke omgeving;

  • onderwijs;

  • recht;

  • taal en cultuur;

  • techniek.

Deze bijlage behoort bij de Regeling titulatuur hoger onderwijs.

Economie

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op economie, talen, management, marketing en communicatie.

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op accountancy, finance, informatica en communicatiesystemen.

‘of Business Administration’

BBA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op bedrijfskunde.

‘of Laws’

LLB

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten, bijvoorbeeld de opleiding Hogere Juridische Opleiding.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op economie, talen, management, marketing en communicatie.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op accountancy, finance, informatica en communicatiesystemen.

‘of Business Administration’

MBA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op bedrijfskunde.

Gedrag en maatschappij

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende opleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management, therapie, pastoraal werk, veiligheidskunde, pedagogiek en toegepaste psychologie.

‘of Social Work’

BSW

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op maatschappelijk werk en dienstverlening, culturele en maatschappelijke vorming, sociaal pedagogische hulpverlening en social work.

‘of Laws’

LLB

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten, bijvoorbeeld opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management, therapie, pastoraal werk, veiligheidskunde, pedagogiek en toegepaste psychologie.

‘of Social Work’

MSW

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op maatschappelijk werk en dienstverlening, culturele en maatschappelijke vorming, sociaal pedagogische hulpverlening en social work.

Gezondheidzorg

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management en kunstzinnige therapie.

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op techniek, laboratoriumonderzoek en die een sterke natuurwetenschappelijke component hebben zoals fysiotherapie, verloskunde en logopedie.

‘of Nursing’

BNurs / BN

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op verpleegkunde.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management en kunstzinnige therapie.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op techniek en laboratoriumonderzoek en die een sterke natuurwetenschappelijke component hebben zoals fysiotherapie, verloskunde en logopedie.

‘of Nursing’

MNurs / MN

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op een verdieping of verbreding in de verpleegkunde.

‘Advances Nurse practitioner’

MANP

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op het opleiden tot Advanced Nurse Practitioner en waarbij de graad MANP een duidelijke functie heeft in de beroepspraktijk.

‘Physician Assistant’

MPA

Opleiding die voor het grootste deel gericht zijn op het opleiden tot Physician Assistant en waarbij de graad MPA een duidelijke functie heeft in de beroepspraktijk.

Landbouw en natuurlijke omgeving

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op landbouw, veehouderij, tuinbouw, milieu en landschap.

‘of Education’

BEd

Lerarenopleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op landbouw en natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld de lerarenopleiding Educatie en Kennismanagement Groene Sector.

‘of Business Administration’

BBA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op bedrijfskunde.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op landbouw, veehouderij, tuinbouw, milieu en landschap.

‘of Education’

MEd

Lerarenopleidingen en onderwijskundige opleidingen.

Onderwijs

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Education’

BEd

Lerarenopleidingen, waaronder lerarenopleidingen in de kunstsector en opleidingskundige opleidingen.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management.

‘of Education’

MEd

Lerarenopleidingen en onderwijskundige opleidingen.

Recht

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Laws’

LLB

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten, bijvoorbeeld de opleiding HBO Rechten.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Laws’

LLM

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten.

Taal en cultuur

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Music’

Bmus

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op muziek.

‘of Fine Art’

BFA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op de beeldende kunsten.

‘of Design’

BDes

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn vormgeving.

‘of Arts’

BA

Opleidingen die niet in aanmerking komen voor de toevoeging ‘of Music’, ‘of Fine Art’ of ‘of Design’.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Music’

MMus

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op muziek.

‘of Fine Art’

MFA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op de beeldende kunsten.

‘of Design’

MDes

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op vormgeving.

‘of Arts’

MA

Opleidingen die niet in aanmerking komen voor de toevoeging ‘of Music’, ‘of Fine Art’ of ‘of Design’.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die gericht zijn op de architectuur.

Techniek

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Engineering’

BEng

Opleidingen die specifiek opleiden voor het beroep van ingenieur. Dit zijn vooral opleidingen op het gebied van de bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

‘of Science’

BSc

Opleidingen die niet specifiek opleiden voor een traditioneel ingenieursberoep. Dit zijn vooral de natuurwetenschappelijke- en wiskundige opleidingen op het gebied van chemie en laboratorium, logistiek en vervoer, milieutechniek, textieltechniek en in het domein van ICT en Creative Technologies.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Engineering’

MEng

Opleidingen die specifiek opleiden voor het beroep van ingenieur. Dit zijn vooral opleidingen op het gebied van de bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die niet specifiek opleiden voor een traditioneel ingenieursberoep. Dit zijn vooral de natuurwetenschappelijke en wiskundige opleidingen.

Afwijking in verband met de internationale herkenbaarheid

Als het instellingsbestuur kan motiveren dat in een specifiek geval deze lijst niet aansluit bij de internationale herkenbaarheid van de opleiding, kan de NVAO de voorgestelde toevoeging aan een graad van het instellingsbestuur positief beoordelen. Hierbij waakt de NVAO voor de eenheid van de opleidingsspecifieke graden.

Naamswijziging opleiding

De in deze bijlage genoemde toevoegingen aan graden blijven gelden als de opleiding van naam verandert.

Naar boven