Regeling andere toevoeging aan wo-graden

Geraadpleegd op 12-08-2022.
Geldend van 14-06-2008 t/m 31-12-2013

Regeling andere toevoeging aan wo-graden

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap;

Gelet op:

artikel 7.10a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Besluit

Artikel 1. Andere toevoeging

Als toevoeging aan de graden Bachelor en Master, verleend na het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een bacheloropleiding onderscheidenlijk masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht, wordt vastgesteld ”of Laws”.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Naar boven