Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geraadpleegd op 05-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Verzamelbesluit Toeslagen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 38
 2. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: 1, 8
 3. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Nieuw 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. De wijziging vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot beschikkingen waarvan de dagtekening ligt na 31 december 2010.1)
Naar boven