Wet op de zorgtoeslag

Geldend van 19-03-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
    Artikel: 47
  2. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
    Artikelen: 9, 9bis, 9quater, 9ter

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina