Wet op de zorgtoeslag

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-03-2020.
Geldend van 19-03-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
    Artikel: 47
  2. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
    Artikelen: 9, 9bis, 9quater, 9ter

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-03-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 15-11-2021 Stcrt. 2021, 47692 15-11-2021 Stcrt. 2021, 47692
01-01-2021 Wijziging 17-12-2020 Stcrt. 2020, 67965 17-12-2020 Stcrt. 2020, 67965
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 546 35577 16-12-2020 Stb. 2020, 546 Alg. 1
01-01-2020 Wijziging 04-11-2019 Stcrt. 2019, 61842 04-11-2019 Stcrt. 2019, 61842
01-01-2019 Wijziging 24-10-2018 Stcrt. 2018, 61205 24-10-2018 Stcrt. 2018, 61205
01-01-2018 Wijziging 09-11-2017 Stcrt. 2017, 65628 09-11-2017 Stcrt. 2017, 65628
01-01-2017 Wijziging 07-11-2016 Stcrt. 2016, 60569 07-11-2016 Stcrt. 2016, 60569
01-01-2016 Wijziging 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40655 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40655
01-01-2015 Wijziging 04-11-2014 Stcrt. 2014, 32936 04-11-2014 Stcrt. 2014, 32936
01-01-2014 Wijziging 10-12-2013 Stcrt. 2013, 35607 10-12-2013 Stcrt. 2013, 35607
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Nieuw 05-04-2012 Stb. 2012, 204 33024 11-08-2012 Stb. 2012, 383

Opmerkingen

  1. Artikel X, eerste lid, onderdeel d, van Stb. 2020/546 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven