Wet op de zorgtoeslag

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Leidraad Invordering 2008
    Tekst: tekst
  2. Participatiewet
    Artikel: 38
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
    Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina