Wet op de zorgtoeslag

Geldend van 12-12-2007 t/m 31-12-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 12-12-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling vaststelling standaardpremie 2006
  2. Regeling vaststelling standaardpremie 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina