Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 14a

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 15
 2. Ziektewet
  Artikel: 29f
 3. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Regeling zorgverzekering
  Artikel 5.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36295
01-01-2015 Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
01-01-2010 Vervallen 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 06-10-2005 Stb. 2005, 525
01-01-2007 Nieuw 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Naar boven