Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 09-10-2021.
Geldend van 09-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 118a

Informatie geldend op 09-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-10-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2015 Vervallen 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259 Alg. 3
16-07-2014 t/m 01-01-2014 Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93 Alg. 4
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 5
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 381 33288 12-07-2012 Stb. 2012, 381
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
27-11-2009 t/m 01-01-2009 Wijziging 29-10-2009 Stb. 2009, 486 31905 29-10-2009 Stb. 2009, 486
01-09-2009 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608 Alg. 6
01-01-2008 Nieuw 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
  3. Artikel XVI, derde llid, van Stb. 2014/259 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 3)
  4. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.4)
  5. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.5)
  6. Abusievelijk is voor het tweede lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.6)
Naar boven