Zorgverzekeringswet

Geldend van 09-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 09-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 2. Besluit CAK ondermandaat broninhouding bijdrage voor verdragsgerechtigden
  Artikel: 1
 3. Besluit aanwijzing enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004
  Artikel: 1
 4. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 5. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 2.5.1a, 2.5.2
 6. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 7. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 8. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.3.1a, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7
 9. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 31h
 10. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 35d
 11. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 28h
 12. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.1.2
 13. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 14. Wet op de zorgtoeslag
  Artikelen: 1, 3
 15. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 20, 21, 23a
 16. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 14, 15, 17a
 17. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)
  Artikel: X
 18. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden)
  Artikel: II
 19. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)
  Artikel: XI
 20. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XIII, XIV
 21. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)
  Artikel: IX
 22. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 39, 69a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina