Zorgverzekeringswet

Geldend van 09-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 09-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Artikel 3.12
  2. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
    Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Verwijzingen naar Paragraaf 5.5

    Terug naar begin van de pagina