Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet

Geldend van 17-05-2005 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Havenbeveiligingswet;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129), alsmede van het bepaalde bij of krachtens de Havenbeveiligingswet zijn belast de inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina