Besluit aanwijzing ambtenaren Schepenwet

Geldend van 14-05-2005 t/m heden

Besluit aanwijzing ambtenaren Schepenwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Schepenwet;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Schepenwet worden aangewezen de ambtenaren van de divisies Scheepvaart en Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

plv. inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat

,

M.W.J. Wolfs

Terug naar begin van de pagina