Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
    Artikel: 27
  2. Regeling inburgering allochtone vrouwen G31
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-12-2008 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 605 29-12-2008 Stb. 2008, 605
05-04-2006 t/m 01-01-2006 Wijziging 28-02-2006 Stb. 2006, 178 28-02-2006 Stb. 2006, 178
01-06-2005 Nieuwe-regeling 26-04-2005 Stb. 2005, 264 26-04-2005 Stb. 2005, 264
Naar boven