Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
    Artikel: 27
  2. Regeling inburgering allochtone vrouwen G31
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina