Besluit beroepsvereisten advocatuur

Geraadpleegd op 29-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2008.
Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-10-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit beroepsvereisten advocatuur
    Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 276 03-07-2008 Stb. 2008, 274 Alg. 1, Inwtr. 2
01-03-2005 Nieuwe-regeling 27-01-2005 Stb. 2005, 48 08-02-2005 Stb. 2005, 75

Opmerkingen

  1. Artikel XII van Stb. 2008/276 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven