Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 15-10-2020.
Geldend van 15-10-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 15-10-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen
    Artikel: 4
  2. Besluit spoorverkeer
    Artikelen: 8a, 18

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-10-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Nieuwe-regeling 20-12-2004 Stb. 2004, 722 20-12-2004 Stb. 2004, 741 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de artikelen 16 tot en met 25 van de Spoorwegwet in werking treden.1)
Naar boven