Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 04-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 13-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 52a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 6

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Ziektewet
   Artikel 14
  2. Wet op de loonbelasting 1964
   Artikel 11c
  3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
   Artikel 13
  4. Werkloosheidswet
   Artikel 14
  5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
   Artikel 734k
  6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
   Artikel 29
  7. Wet arbeid en zorg
   Artikelen 3:13, 4:2b, 6:3
  8. Wet financiering sociale verzekeringen
   Artikel 65
  9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
   Artikel 12
  10. Besluit Wfsv
   Artikel 2.5
  11. Regeling Wfsv
   Artikel 3.3

  Verwijzingen naar § 3

  1. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
   Artikel 44

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 02-08-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2012 Vervallen 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009
  samen met
  16-12-2010
  Stb. 2009, 609
  samen met
  Stb. 2010, 838
  Inwtr. 1
  01-01-2010 Nieuw 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609

  Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2009/609 gesteld op 1 januari 2011.1)

  Annuleren

  Naar boven