Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38e

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 122na

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4a

 1. Besluit SUWI
  Artikel 3.2a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 122n
 3. Regeling Wfsv
  Artikelen 3.27*, 3.31, 3.36

Verwijzingen naar Afdeling 4

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Ziektewet
   Artikel 14
  2. Wet op de loonbelasting 1964
   Artikel 11c
  3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
   Artikel 13
  4. Werkloosheidswet
   Artikel 14
  5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
   Artikel 734k
  6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
   Artikel 29
  7. Wet arbeid en zorg
   Artikelen 3:13, 4:2b
  8. Wet financiering sociale verzekeringen
   Artikel 65
  9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
   Artikel 12
  10. Besluit Wfsv
   Artikel 2.5
  11. Regeling Wfsv
   Artikel 3.3
Terug naar begin van de pagina