Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 20-06-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 96

Informatie geldend op 20-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling Wfsv

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikelen: 38, 97
  2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel: 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikelen 32b, 82a
Terug naar begin van de pagina