Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 20-06-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 20-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit langdurige zorg
    Artikel: 1.1.1
  2. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
    Artikel: 1.1
  3. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel: 65

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina