Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-01-2019 t/m 19-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 58

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
  Artikelen: 1, 2
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 60, 65
 3. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 33

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  Terug naar begin van de pagina