Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten

Geldend van 23-12-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2004, nr. CZ/IZ/2538616, houdende toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten ontvangt voor het bijwonen van één of meer vergaderingen op één dag een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten ontvangen voor het bijwonen van één of meer vergaderingen op één dag een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

De voorzitter en de leden van de Commissie onderbouwing normatief uurtarief hebben recht op een vergoeding van de reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 oktober 2004.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina