Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening

Geraadpleegd op 30-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 18-09-2009.
Geldend van 18-09-2009 t/m 05-01-2014

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 18-09-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-09-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 08-11-2004 Stb. 2004, 584
19-11-2004 Nieuwe-regeling 08-11-2004 Stb. 2004, 584 08-11-2004 Stb. 2004, 584

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven