Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (uitvoering richtlijn nr. 2002/85/EG i.v.m. snelheidsbegrenzers motorvoertuigen in de Gemeenschap)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 27-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2005.
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-04-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2009 Intrekking-regeling 21-02-2009 Stb. 2009, 143 07-04-2009 Stb. 2009, 184
01-01-2005 Nieuwe-regeling 03-11-2004 Stb. 2004, 659 03-11-2004 Stb. 2004, 659
Naar boven