Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 01-01-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
20-10-2004 Nieuwe-regeling 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 11-10-2004 Stb. 2004, 516
Terug naar begin van de pagina