Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 01-01-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
    Artikelen: VIII, XI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2012 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 297 31750 29-11-2011 Stb. 2011, 586 Alg. 4
Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 90 30639 29-11-2011 Stb. 2011, 586 Alg. 3
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 611 30694 29-11-2011 Stb. 2011, 586 Alg. 2
Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 29-11-2011 Stb. 2011, 586 Alg. 1
01-01-2005 Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 11-10-2004 Stb. 2004, 516 Alg. 5
20-10-2004 Nieuwe-regeling 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 11-10-2004 Stb. 2004, 516 Alg. 6

Opmerkingen

  1. Onderdeel B, C, voorzover het betreft de artikelen 2.1, 2.3 tot en met 2.16 en 2.16c.1)

  2. De wijziging is in werking getreden op 1 september 2007 (Stb. 2007/295).2)

  3. De wijziging is in werking getreden op 16 maart 2007 (Stb. 2007/91).3)

  4. De wijziging is in werking getreden op 15 juli 2009 (Stb. 2009/297).4)

  5. Onderdelen C, voorzover het betreft de artikelen 2.2, 2.16a en 2.16b, D, E, voorzover het betreft de artikelen 16.2, derde lid, 16.4 tot en met 16.22 en 16.32 tot en met 16.46, F tot en met N, P, onder 2, Q en S.5)

  6. Onderdelen A, E, voorzover het betreft de artikelen 16.1, 16.2, eerste en tweede lid, 16.3 en 16.23 tot en met 16.31, O, P, onder 1, en R.6)

Terug naar begin van de pagina