Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Geraadpleegd op 02-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
01-04-2012 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 555 32168 26-03-2012 Stb. 2012, 131
01-02-2008 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
01-02-2005 Nieuwe-regeling 16-09-2004 Stb. 2004, 465 28685 12-01-2005 Stb. 2005, 18 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2005/18.
  Treedt op 15 mei 2006 in werking voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2006/220.
  Treedt in werking op 1 augustus 2006 voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2006/312.
  Treedt in werking op 1 januari 2008 voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2007/513.
  Treedt in werking op 1 januari 2009 voorzover het gaat om een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, Wetboek van Strafvordering begaan door personen opgesomd in Stb. 2008/530.
  Treedt in werking op 1 mei 2010 ten aanzien van veroordeelden wegens ieder misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, Wetboek van Strafvordering (Stb. 2010/11).1)
Naar boven