Wet kinderopvang

Geraadpleegd op 23-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.2a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet kinderopvang
    Artikelen 1.1, 47a, 61, 67a, 72, 87

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 27-03-2019 Stb. 2019, 144 Inwtr. 1
01-01-2022 Nieuw 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII van de Verzamelwet Brexit in werking treedt.1)
  2. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor hoofdstuk 3, paragraaf 2 in plaats van hoofdstuk 3, paragraaf 1.2)
Naar boven